Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy

book
book

Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn
Tematyka administracji publicznej jest od dawna podstawowym i trwałym obszarem zainteresowania przynależnym do nauk prawnych: zwłaszcza nauki prawa administracyjnego oraz nauki o administracji. Powyższe ma zasadne odzwierciedlenie w treściach kształcenia przewidzianych dla kierunków studiów:prawo i administracja. Niemniej wzmiankowana materia jest w pewnym zakresie również obiektem subsydiarnego zainteresowania badaczy i praktyków spoza prawoznawstwa, co w

szczególności ukazuje niniejszy tom [...].

Prezentowane wypowiedzi mają za główny przedmiot swoich rozważań właściwe aspekty organizacji i działalności administracji publicznej w obecnych warunkach ustrojowych. Odnoszą się one nie tylko do wybranych zagadnień prawa krajowego i prawa unijnego. Autorzy starają się naświetlić określone zjawiska z perspektywy uprawianych dyscyplin naukowych lub spostrzeżeń płynących z oglądu funkcjonowania praktyki administracji publicznej. Zróżnicowany charakter składowych niniejszego tomu potwierdza, że administracja publiczna jako konstrukcja prawa przedmiotowego oraz narosłego wokół niej doświadczenia prawnego była i może być [...] przedmiotem zainteresowania z wielu stron. (Fragment ze wstępu Karola Kiczki)

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:pod red. Karola Kiczki ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
Hasła:Polityka regionalna UE
Kraje Unii Europejskiej - administracja
Polska - administracja - od 1989 r.
Materiały konferencyjne
Adres wydawniczy:Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2009.
Opis fizyczny:311, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Materiały z konf., Poznań, 5-6.06.2008 r. Bibliogr. przy pracach. Streszcz. ang. przy pracach.
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. I. Wspólnotowe (unijne) uwarunkowania administracji publicznej
 2. O potrzebie kompetencji interkulturowej
 3. Porządek publiczny w Unii Europejskiej
 4. II. Krajowa administracja publiczna w Unii Europejskiej
 5. Współpraca transgraniczna jako element integracji europejskiej
 6. Współpraca zagraniczna polskich regionów
 7. Determinanty i uwarunkowania efektywnej polityki regionalnej w Unii Europejskiej
 8. Samorząd terytorialny i polityka regionalna Unii Europejskiej
 9. Formy i struktura przestrzenna partnerstwa interkomunalnego w Europie
 10. III. Krajowa administracja publiczna wobec nowych zadań w Unii Europejskiej
 11. Zarządzanie projektem unijnym
 12. Wsparcie zadań Policji poprzez realizację projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej
 13. Problem obciążeń fiskalnych wynagrodzeń osób realizujących projekty dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE
 14. IV. Organizacyjne zagadnienia administracji publicznej w Unii Europejskiej
 15. Urzędnik a prawo do dobrej administracji
 16. Idea powołania urzędniczego aparatu administracji publicznej
 17. Polska droga do służby cywilnej
 18. Koncepcja reformy ustawy o służbie cywilnej z 2006 r
 19. Wizerunek urzędnika administracji publicznej (niezespolonej) na przykładzie Wojskowej Komendy Uzupełnień jako podstawowego organu administracji wojskowej
 20. V. Działalność administracji publicznej w Unii Europejskiej
 21. Rządowa i samorządowa administracja w regionie w poszukiwaniu konsensusu
 22. Prawne gwarancje udziału jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju
 23. Rozwiązania francuskie a polska rzeczywistość na przykładzie systemu kontroli i nadzoru nad działalnością finansową samorządu terytorialnego
 24. "Operacja Przystanek Woodstock 2007" - współpraca policji przy zabezpieczeniu największej przygranicznej imprezy masowej
 25. Wspieranie innowacyjności sektora MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jako kluczowej determinanty procesów ekonomicznych w regionie
 26. VI. Wokół szczegółowych zagadnień administracji publicznej w Unii Europejskiej
 27. Bezpieczeństwo ruchu lotniczego w Europie - wybrane zagadnienia
 28. Zmiany organizacji i funkcjonowania Straży Granicznej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czyt. nr VIII
(sala Wyp. 38)
ul. Konarskiego Stanisława 6

Sygnatura: 46825 (p)
Numer inw.: 46825
Dostępność: pozycja wypożyczana na 14 dni, tylko po uprzednim zamówieniu

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.