Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy

book
book

Kodeks karny wykonawczy : komentarz

Tytuł grzbietowy: "KKW ".
Prezentowany Komentarz, autorstwa wybitnego grona specjalistów, pod redakcją prof. dr hab. Jerzego Lachowskiego stanowi najbardziej aktualne, dostępne na rynku wydawniczym, wyczerpujące omówienie Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniające pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny komentarz pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

nadzoru penitencjarnego, wykonania kary i jej indywidualizacji, odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności, praw i obowiązków kuratora sądowego, pozbawienia praw publicznych, środków zabezpieczających.

Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny, wynikający m.in. z:
* ustawy z 5.8.2022 r., która dotyczy poprawy warunków bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, ochrony społeczeństwa przed sprawcami najcięższych przestępstw oraz zapewnienia lepszych warunków wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej; usprawnienia procedury związanej z wykonywaniem kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania; zlikwidowania nadmiernych przywilejów więźniów; zmiany weszły w życie 17.9.2022 r. oraz 1.1.2023 r.;
* ustawy z 7.7.2022 r., która przewiduje umożliwienie orzekania elektronicznej kontroli miejsca pobytu w związku z przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności oraz szereg zmian w KKW, które usprawnią wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz postępowanie o udzielenie skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności z zastosowaniem elektronicznej kontroli miejsca pobytu skazanego; zmiany wchodzą w życie 1.10.2023 r. oraz 1.1.2026 r.

Podstawowym walorem tego opracowania jest fakt, iż jego Autorzy, jako czynni zawodowo sędziowie i adwokaci, w sposób zwięzły prezentują problemy praktyczne, które ujawniają się w trakcie stosowania uregulowań zawartych w KKW, proponują ich rozwiązanie przy jednoczesnym odwołaniu się do literatury przedmiotu i orzecznictwa, które poddają własnej ocenie. Pokreślić należy także to, iż oprócz doświadczenia praktycznego, Autorzy są dobrze znani ze swoich publikacji z obszaru szeroko pojętego prawa karnego w środowisku naukowym, co gwarantuje najwyższy poziom opracowania.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie karnym wykonawczym. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Układ Komentarza, dzięki nowej oprawie graficznej jest bardzo przejrzysty - oprócz syntetycznego spisu treści do każdego artykułu, wszystkie tezy są tytułowane, co ułatwia poruszanie się po jego treści i umożliwia szybkie odnalezienie rozwiązania interesujących Czytelnika problemów.

Książka jest adresowana do: praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych,doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:redaktor dr hab. Jerzy Lachowski prof UMK ; autorzy dr Piotr Gensikowski, dr hab. Jerzy Lachowski prof. UMK, sędzia Leszek Osiński, dr hab. Jacek Potulski prof. UG, dr hab. Igor Zgoliński prof. AKP.
Seria:Duże Komentarze Becka
Hasła:Prawo karne wykonawcze
Polska
Komentarz do ustawy
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023.
Wydanie:5. wydanie.
Opis fizyczny:XXV, [1], 970 stron ; 25 cm.
Uwagi:Bibliografie przy rozdziałach. Indeks.
Forma gatunek:Książki. Publikacje dydaktyczne. Publikacje fachowe. Publikacje naukowe.
Dziedzina:Prawo i wymiar sprawiedliwości
Zakres czasowy:2022-2026 r.
Powstanie dzieła:2023 r.
Twórcy:Gensikowski, Piotr. Autor

Lachowski, Jerzy. Autor

Osiński, Leszek. Autor

Potulski, Jacek. Autor

Zgoliński, Igor. Autor
Redakcja

Przeznaczenie:Dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, dyrektorów aresztów śledczych, zakładów karnych, Centralnych Ośrodków Szkolenia Służby Więziennej, sądowych kuratorów zawodowych, wojskowych kuratorów społecznych, dowódców jednostek wojskowych, doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.
Odbiorcy:Szkoły wyższe. Adwokaci. Aplikanci. Doktoranci. Dowódcy. Kuratorzy wojskowi. Radcy prawni. Sędziowie.
Powiązane zestawienia:Prawo karne
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz

Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Czyt. nr VIII
(sala Wyp. 38)
ul. Konarskiego Stanisława 6

Sygnatura: 51163 (p)
Numer inw.: 51163
Dostępność: można wypożyczyć na 14 dni

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.