Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy


KATALOG KSIĘGOZBIORU CZYTELNI NAUKOWEJ NR VIII
ul. KONARSKIEGO 6Przeszukiwanie po indeksie:


Znaleziono 83 pozycji o tematyce: Pedagogika resocjalizacyjna


Zmiana sposobu wyświetlania:

book
x
book

"Odstąpienie od przestępczości" w teorii i praktyce...

Inny tytuł: ""Desistance from crime" in the theory and practice of rehabilitation ".

Muskała, Maciej

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka

Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Anachronizm i aktualność : idea resocjalizacji w sporze o...

Sztuka, Mariusz

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i...

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Człowiek w obliczu prawa

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Demoralizacja, resocjalizacja i readaptacja : aktualne problemy,...

Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Determinanty readaptacji społecznej skazanych

Na dod. s. tyt.: "Determinants of social readaptation of former prisoners ".

Fidelus, Anna

Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia

Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w...

Wysocka, Ewa

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w...

Wysocka, Ewa

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji : aspekty pedagogiczne i...

Kusztal, Justyna

Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2018.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku...

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń

Kurzeja, Anna

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dzieci ulicy w Polsce i na świecie : funkcjonowanie w przestrzeni...

Adamczyk, Barbara

Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania...

Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych

Opora, Robert

Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Efektywność resocjalizacji skazanych w opinii studentów pedagogiki...

Bielicki, Roman

Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji

Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2014.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej

Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz...

"Scenariusze zajęć z wykorzystaniem filmów "

Warmuz-Warmuzińska, Ewa

Warszawa : Difin, 2013.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w...

Kamiński, Arkadiusz

Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Hip-hop jako narzędzie resocjalizacji młodzieży

Kaca, Przemysław

Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2014.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Interakcyjno-kontekstualny model zaburzonej socjalizacji

Kubiak-Krzywicka, Wiesława

Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2010.

available

zobacz szczegóły


1 2 3 4