Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy


Video zapis do biblioteki


VIDEO ZAPIS do Biblioteki


Od teraz możecie Państwo zapisać się do biblioteki bez konieczności osobistej w niej wizyty. Proces zapisu przebiega dwuetapowo.

W pierwszym kroku podajemy dane adresowe oraz numer telefonu komórkowego. Zostanie wysłany na niego SMS zawierający TOKEN, który należy wpisać celem weryfikacji.


Aplikacja Met

Drugi etap jest inicjowany przez bibliotekarza. Przy pomocy aplikacji Google Met nawiąże on z Państwem video połączenie i poprosi o pokazanie do obiektywu aparatu dowodu osobistego. Na jego podstawie do systemu zostanie wprowadzone Państwa imię (imiona), nazwisko oraz nr PESEL.


Prosimy zapoznać się z Regulaminem korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo miasta stołecznego Warszawy

Regulaminy określające działalność Biblioteki Publicznej w Dzielnicy BemowoAdres zamieszkania:

kod pocztowy:
miasto:
ulica:
nr domu / mieszkania:

Numer telefonu komórkowego:

+48

Akceptuję Regulamin, zapisuję się do Biblioteki


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osoby zapisującej się on-line do Biblioteki

1. Administratorem danych osobowych osoby dokonującej zapisu on-line jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-381), przy ul. Powstańców Śląskich 17, zwana dalej Biblioteką.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym jest kontakt pod adresem e-mail: iod@e-bp.pl lub pisząc na adres siedziby Biblioteki.
3. Biblioteka przetwarza udostępnione jej dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) - art. 6 ust 1. lit c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w związku Ustawą o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997, art. 4 ust. 1 punk 2 w celu obsługi użytkowników Biblioteki (w tym w celu zapewnienia ochrony udostępnionych i wypożyczonych zbiorów w tym windykacji oraz prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osoby, która podała swoje dane osobowe mogą być firmy zajmujące się obsługą systemów księgowych, obsługą prawną oraz firmy zajmujące się windykacją.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu: korzystania przez osobę która podała swoje dane osobowe z zasobów Biblioteki a po zakończeniu korzystania przez okres 5 lat od ostatniego skorzystania z zasobów Biblioteki lub do czasu rozliczenia się z wszelkich należności przez okres określony w przepisach prawa..
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie która podała swoje dane osobowe prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i ich kopii.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje osobie, która podała dane osobowe prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych przez osobę podającą swoje dane osobowe w trakcie rejestracji w Bibliotece jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zostania czytelnikiem Biblioteki.