Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy BEMOWO m.st. Warszawy


KATALOG KSIĘGOZBIORU CZYTELNI NAUKOWEJ NR VIII
ul. KONARSKIEGO 6Przeszukiwanie po indeksie:


Znaleziono 762 pozycji o tematyce: Polska


Zmiana sposobu wyświetlania:

book
x
book

"Polskie miesiące" czyli kryzys(y) w PRL

Eisler, Jerzy

Warszawa : Instytut Pamieci Narodowej, 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej : studium...

Grzebyk-Dulak, Iwona

Warszawa : Difin, 2017.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja dóbr i usług publicznych

Warszawa : Difin, 2013.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście...

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja publiczna

Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012].

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie

Warszawa : Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze "Iuris", 2013.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja publiczna w Europie małych ojczyzn

Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2009.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym :...

Przybyszewski, Roman

Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracja rządowa w Polsce

Warszawa : Difin, cop. 2012.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w...

Szewczak, Marcin

Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Administrowanie i zarządzanie w sektorze publicznym : teoria i...

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.

available 0

zobacz szczegóły

book
x
book

Akceptacja i adaptacja społeczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi :...

Plieth-Kalinowska, Izabela

Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Aktualne problemy prawne w psychologii i medycynie

Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym...

Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Antagonizm polsko-niemiecki w dziejach

Toruń : Instytut Bałtycki, 1934.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej : odkrycia, hipotezy,...

Buko, Andrzej

Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2005.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Arystokracja

Miller, Marek

Warszawa : "Tenten", [1993].

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Atlas historyczny Polski

Warszawa ; Wrocław : Państ. Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1982.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Atlas historyczny wojen polskich : kartograficzny zapis dziejów...

Gędek, Marek

Warszawa : Bellona, 2009.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Atlas kultury Polski 1946-1980

Wallis, Aleksander

Międzychód : Wydawnictwo ECO, 1994.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Atlas zabytków Polski

Warszawa : Carta Blanca, 2007.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989...

"Przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 "

Czarnecki, Paweł

Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2009.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku : studia i szkice. T.2,...

Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; Wydawnictwo Trio, 2004.

available

zobacz szczegóły

book
x
book

Aż w uszach szumi od tej ciszy... : zapiski w samotności

"Zapiski w samotności "

[Warszawa] : [Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo], 2020.

available

zobacz szczegóły


1 2 3 4

DALEJ